FANDOM


Starry☆Sky ~After Autumn~
After Autumn
Game Information
Developer(s) HoneyBee

HuneX

Publisher(s) HoneyBee

Asgard

Music Information
Released Date
PlayStation Portable August 5, 2011
Navigation
~After Summer~ ~After Winter~

CharactersEdit

Main CharactersEdit

Tsukiko Yahisa-

Iku Mizushima-

Naoshi Haruki-

Kotarou Hoshizuki-

Sub-charactersEdit

Koharu Hoshizuki-

Makoto Kakino-

Shugo Kouji-

Morio Tachibana-

Takuya Nashimoto-

Kensuke Awata-

Makoto Kakino-

Amon Sena-

Hiroki Kageyama-

Makoto Haruna-

Koharu Hoshizuki-

Yoh Tomoe-

Kanata Nanami-

Suzuya Tohzuki-

StoryEdit